Klinische
Psychologie

Dit zijn enkele uitspraken en overtuigingen die mensen hebben wat relatietherapie betreft. Vaak leeft er nog een vooroordeel.

De vijfjarige masteropleiding Klinische psychologie (UGent) gaf mij een brede wetenschappelijke basis vanuit de grote klinische modellen (gedragstherapie, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie, psychoanalyse). Gezien mijn affiniteit met existentiële vraagstukken, heb ik tijdens de masterjaren zowel mijn stage als masterproef doorlopen binnen het psychoanalytische kader.

Binnen het klinisch werk hanteer ik, naast de psychoanalyse, ook het systeemdenken als werkmodel. Dit toont zich in mijn werk binnen ouderenpsychiatrie, waarbij we als team proberen een therapeutische band en een overdracht te installeren met voornamelijk psychotische patiënten. Van daaruit stemmen we ons af op het persoonlijk parcours en de oplossingspogingen die patiënten genereren en gaan we op zoek naar gepaste interventies. Via projectwerking werken we multidisciplinair met deze mensen dan naar een grotere zelfstandigheid en zoeken naar een woonvorm die passend is bij hun noden en capaciteiten. En dit in samenspraak met hun context.

Mijn ervaring binnen het werk als klinisch psycholoog binnen ouderenpsychiatrie neem ik mee in het werk binnen mijn eigen praktijk, waarbij ik tot een combinatie kom van de verschillende therapeutische kaders die ik mij doorheen mijn parcours heb eigen gemaakt (gestalttherapie, contextuele en systeemtherapie, psychoanalyse, existentiële en rouwtherapie).