Gestalt
Therapie

of de psychotherapie van het contact.

Als gestalttherapeut ga ik kijken naar wat er in de wisselwerking gebeurt met jou als cliënt. Ik ga ervan uit dat je de therapieruimte binnenkomt en jouw wereld binnenbrengt, net zoals ik de mijne op dat moment binnenbreng. We werken met wat er op de voorgrond zit, en wat hiervan in de wisselwerking mag/kan komen. Soms dienen zaken geëxpliciteerd te worden, om er daarna mee aan de slag te kunnen gaan.

Vanuit de wisselwerking geef ik jou feedback. Ik geef jou als het ware een deel van jezelf terug. Ik maak ook duidelijk hoe ik de wisselwerking ervaar, wat er mij opvalt. In dit terugkoppelen ga ik na hoe dit bij jou aankomt. Kan je dit horen, kan je het ontvangen, sta je er voor open, wat brengt het bij jou teweeg? Vandaar dat de therapeutische relatie zo’n belangrijk werkinstrument is in de gestalttherapie.

Gestalttherapie: het geheel is meer dan de som van de delen.

De gestalttherapie vertrekt van een holistisch mensbeeld, waarbij het lichaam en diens signalen niet losgekoppeld worden van de geest en van wat er zich allemaal in iemands hoofd afspeelt. Deze vorm van therapie kan helpen wanneer de verbinding tussen hoofd en lijf niet meer vlot loopt. Mensen hebben soms geleerd om zich terug te trekken in hun ratio, en zijn hierdoor vervreemd geraakt van hun lichaam en diens signalen. Dan bestaat de uitdaging er uit om in therapie terug te leren zakken in het lichaam, te leren awareness ontwikkelen voor wat het lichaam jou wil duidelijk maken. Vanuit die awareness kan je dan tot bepaalde inzichten komen. De volgende stap is vanuit deze gevormde inzichten tot beslissingen/actie aangaan te komen. Hierbij leer je om het hier-en-nu aan te gaan op een andere manier dan vanuit jouw oude, vertrouwde patronen.

Gestalttherapie: een creatieve therapie

Er zijn verschillende kanalen die kunnen aangewend worden als instrument om met jou als cliënt op weg te gaan. Doorheen de jaren heb ik geleerd dat ik het meeste aan de slag ga met woorden, met taal, met beelden, beeldspraak, metaforen, dromen en sprookjes. Soms refereer ik naar bepaalde boeken, films of muziek die op een bepaalde manier aanhaken aan thema’s die in jouw verhaal op de voorgrond verschijnen. Ik maak ook gebruik van gepaste humor, die dankbare zuurstof in de therapie kan brengen.

Gestalttherapie: een existentiële therapie

Vanuit een eigen affiniteit met existentiële thema’s, die ik dan verder ben gaan bestuderen binnen de gestaltopleiding, ben ik uitgekomen bij de existentiële psychotherapie van dr. Irvin Yalom.
Zijn visie rond het leven al dan niet aangaan, rond eenzaamheid, isolement, de dood en doodsangsten hebben mij sterk aangesproken. Zijn existentiële psychotherapie gaat de focus leggen op de ‘condition humaine’. Vanuit een optimistische visie wordt er gekeken naar het menselijke potentiëel, terwijl er vertrokken wordt van de erkenning van de menselijke beperkingen in het leven. Op deze manier sluit de existentiële benadering van de mens nauw aan bij het mensbeeld dat gehanteerd wordt in humanistische, experiëntiele en relationele therapeutische kaders zoals de gestalttherapie.

Het is mijn overtuiging dat in de therapeutische ont-moeting deze existentiële dimensie het verdient om onderzocht te worden. En indien dit een deel is van jouw hulpvraag, dan wil ik daar graag met jou blijven bij stilstaan.
We kijken dan samen naar hoe je op existentieel niveau in het leven staat:

  • voel je verbondenheid met het leven, met de mensen rondom jou
  • of heb je eerder het gevoel in een isolement te leven,
  • hoe kijk je naar de zaken die op jouw pad zijn gekomen en jouw leven mede bepalen,
  • hoe probeer je hier mee om te gaan, te plaatsen, te worstelen, …
  • hoe kijk je naar jouw eindigheid, naar de dood, wat zijn jouw angsten hier rond.