Afspraken

Aanmelding

Je kan contact opnemen op het nummer  0477 61 22 06   voor een eerste afspraak. Wanneer ik aan het werk ben staat mijn GSM op “stil”. Spreek gewoon een boodschap in, ik bel zo snel mogelijk terug.

Bij jouw aanmelding leggen we de agenda’s naast elkaar en kijken wanneer we een eerste gesprek kunnen plannen. Een eerste gesprek is een intake-gesprek. Hierbij ga ik nagaan wat jouw hulpvraag juist is en hoe ik jou hierbij kan helpen. Aan de hand van de informatie die ik tijdens dit eerste kennismakingsuur heb verkregen, stel ik jou een begeleidingstraject voor.

Annulatie

Annulatie minder dan 24 uur voor het gesprek gebeurt enkel kosteloos in uitzonderlijke omstandigheden, zo niet wordt het gesprek aangerekend bij de volgende consultatie.

Tarief

60€ per sessie voor individuele therapie
100€ per sessie voor partner-relatietherapie
De betaling gebeurt contant op het einde van het gesprek
Een individuele sessie duurt 50 minuten
Een sessie voor relatietherapie duurt anderhalf uur
Intakeformulier bij aanmelding/eerste consultatie
Tegemoetkoming door de Christelijke Mutualiteit voor jongeren (met recht op kinderbijslag, 6 tot max 12 sessies per jaar).